Sıkça Sorulan Sorular

Magnezyum sülfat kimyasal formülü MgSO₄ olan, magnezyum, kükürt ve oksijen ihtiva eden bir inorganik tuz. Genellikle heptahidrat formunda sülfat minerali olan Epsomit ya da diğer adıyla Epsom tuzu halinde bulunur. Epsom adını İngiltere'deki bir yerleşim yerinden almıştır. Vikipedi Formül: MgSO4 IUPAC numarası: Magnesium sulfate Molar kütle: 120,366 g/mol Erime noktası: 1.124 °C Yoğunluk: 2,66 g/cm³ İçinde çözündüğü madde: Su
Anhidrit, susuz kalsiyum sülfat (CaSO4) yapısında, kayaç oluşturan önemli bir mineral. Kimyasal açıdan jips (alçıtaşı) ile arasındaki tek fark, kristalleşme suyunun olmamasıdır, nitekim nemli ortamlarda molekülüne su alarak jipse dönüşür. Anhidrit genellikle tuz birikintilerinde kayatuzu ve jipsle bir arada bulunur. Anhidrit, dik yarılmalı, lifsi ya da burulmuş yumrular oluşturur; bazen de, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Vulpino'da bulunan vulpinit türlerinde olduğu gibi düzgün ya da pul pul taneli kütleler biçiminde görülür. Ortorombik sistemde kristallşen anhidrit, tuz kayaçlarındaki en önemli minerallerinden biridir; ayrıca dolomitlerde, kireçtaşında ve dolgu minerali olarak maden cevheri damarlarında da bulunur. Alçı ve çimento yapımında, kesilip cilanan vulpinit ise süslemede kullanılır.
MAGNEZYUM SÜLFAT ANHİDRAT, magnezyum mineralinin suda eriyebilen halidir. Beyaz kristal görünümündedir. Magnezyum sülfat gübre olarak kullanımın dışında, büyük miktarlarda deterjan, hamur mayası ve kuru kimyevi gübre karışımlarında kullanılır.Sağlıklı bir bitkinin ihtiyaç duyacağı bir diğer mineral olan magnezyum, yapraklardaki klorofil moleküllerinin yapıtaşıdır. Topraktan yeterli miktarda magnezyum alabilen bir bitkinin yapraklarındaki anyon-katyon dengesi ve PH değerleri istenen düzeyde gerçekleşir. Daha sağlıklı fotosentez yapabilen bitki güneş ışığından azami faydayı sağlar ve ona göre gelişme gösterir. Uzun ömürlü, canlı renkleri olan sebze ve meyve sağlar. Yaprakların direncini arttırarak hastalıklara karşı korur. Özellikle kumlu ve uzun dönem potasyum, kalsiyum ve amonyum gübrelemesi yapılmış topraklarda çok ciddi magnezyum eksikliği tespit edilmiştir.
MAGNEZYUM OKSİT MgO kimyasal formüle sahip, 40,3 GR / MOL molekül ağırlığı olan, toz formunda, beyaz ve kokusuz bir hammaddedir.  MAGNEZYUM OKSİT, birçok endüstriyel alanlarda kullanılır. Tarımda ise, bünyesinde bulunan yüksek miktardaki magnezyumdan yararlanmak için kullanılır. Hem ekonomik olmadığı için hem de suda çözünürlüğü az olduğu için sıvı damlama ve sıvı yaprak gübrelerinde kullanımı uygun değildir. Genellikle toz formlarda kullanılır.